JYS Past Office Bearers

JYS – Past Office Bearers

1988-1990 1991-1992 1992-1993
President Jain Kantilal ji Gotawat President Jain Dharmichand ji Bohra President Jain Ramesh Chandji Khabiya
Vice President Jain Bhawarlalji Chordiya Vice President Jain Rajesh Kumarji Bantiya Vice President Jain Hansraj ji Pirgal
Secretory Jain PermKumarji Kothari Secretory Jain Chainrajji Makana Secretory Jain Shushil Kumarji Dungarwal
Joint Secretory Jain Mahaveer raj Shingvi Joint Secretory Jain Lalith Kumarji Acha Joint Secretory Jain Ashok Kumarji Shankala
Treasurer Jain Prakash Chandji Lunawath Treasurer Jain Sunil Kumarji Gadiya Treasurer Jain Hemanthrajji Lodha
1993-1994 1994-1996 1996-1998
President Jain Mahipal ji Dugad President Jain Mahipal ji Dugad President Jain Bhawarlalji Gadiya
Vice President Jain Mahaveer Chandji Khabiya Vice President Jain Bhawarlalji Gadiya Vice President Jain Mahaveer Chandji Khabiya
Secretory Jain Ramesh Kumarji Gadiya Secretory Jain Sunil ji Gadiya Secretory Jain Rajesh Kumarji Bantiya
Joint Secretory Jain Lalith Kumarji Acha Joint Secretory Jain Mahendra Kumarji Devda Joint Secretory Jain Anand Kumarji Kothari
Treasurer Jain Hemanthrajji Lodha Treasurer Jain Hemanthrajji Lodha Treasurer Jain Mahendra Kumarji Devda
1998-2000 2000-2002 2002-2004
President Jain Mahaveer Chandji Khabiya President Jain Prem Kumarji Kothari President Jain Bhawarlalji Gadiya
Vice President Vice President Vice President
Secretory Jain D.Goutham chandji Mehta Secretory Jain Rajesh Kumarji Bantiya Secretory Jain Manoharlalji Dungarwal
Joint Secretory Joint Secretory Joint Secretory
Treasurer Treasurer Treasurer
2004-2005 2005-2006 2006-2007
President Jain Anand Kumarji Kothari President Jain Bikamchandji Munoth President Jain Mahaveer Chandji Khabiya
Vice President Jain D.Goutham Chandji Mehta Vice President Vice President
Secretory Jain Suresh Kumarji Katrela Secretory Jain D.Goutham Chandji Mehta Secretory Jain Ashok Kumarji Bhandari
Joint Secretory Joint Secretory Joint Secretory Jain Mahaveer Chandji Gotawat
Treasurer Jain Navrathan ji Dak Treasurer Treasurer
2007-2008 2008-2009 2009-2010
President Jain Ashok Kumarji Bhandari President Jain Ashok Kumarji Bhandari President Jain Rajesh Kumarji Bantiya
Vice President Jain Suresh Kumarji Katrela Vice President Vice President
Secretory Jain Rajendra Kumarji Munoth Secretory Jain Sajjanrajji Mehta Secretory Jain Bhagchandji Gugaliya
Joint Secretory Jain Rajendra Kumarji Chuthar Joint Secretory Joint Secretory Jain Vinod Kumarji Nadawat
Treasurer Jain Mahaveer Chandji Babel Treasurer Treasurer
2010-2011 2011-2012 2012-2013
President Jain Sajjanrajji Mehta President Jain Ashok Kumarji Pitaliya President Jain Mahaveer Chandji Gotawat
Vice President Jain Mahaveer Chandji Gotawat Vice President Jain D.Goutham Chandji Mehta Vice President Jain Mahaveer Chandji Babel
Secretory Jain Suresh Kumarji Dhoka Secretory Jain Ramesh Kumarji Dhoka Secretory Jain Suresh Kumarji Dhoka
Joint Secretory Jain Ramesh Kumarji Dhoka Joint Secretory Jain Inder Kumarji Kanted Joint Secretory Jain Pawan Kumarji Mandot
Treasurer Jain Dungarmal Ji Chopda Treasurer Jain Suresh Kumarji Mandot Treasurer Jain Narendra Kumarji Pokarna
2013-2014 2014-2015 2015-2016
President Jain D.Goutham Chandji Mehta President Jain Ramesh Kumarji Dhoka President Jain Suresh Kumarji Mandot
Vice President Jain Praveen Kumarji Porwal Vice President Jain Subash Chandji Gotawat Vice President Jain Dungarmal Ji Chopda
Secretory Jain Ramesh Kumarji Dhoka Secretory Jain Suresh Kumarji Mandot Secretory Jain Vinod Kumarji Nandawat
Joint Secretory Jain Mahendra Kumarji Kothari Joint Secretory Jain Vinod Kumarji Nadawat Joint Secretory Jain Roopchandji Kumbat
Treasurer Jain Suresh Kumarji Mandot Treasurer Jain Bharath Kumarji Bafna Treasurer Jain Kamal Kumarji Punmiya
2016-2017
President Jain Rajendra Kumarji Chuthar
Vice President Jain Mahaveer Babel
Secretory Jain Roopchandji Kumbat
Joint Secretory Jain Dilip ji Sancheti
Treasurer Jain Mahendra Kumarji Kothari